Planken Wambuis is een natuurgebied op de Veluwe dat grotendeels is begroeid met bos en heide. Een deel bestaat nog uit open stuifzand. In het gebied liggen ook oude landbouwgronden, enkele grafheuvels en het gehucht Mossel. Het natuurgebied is 2284 ha groot en is in beheer bij Natuurmonumenten. Het ligt in de gemeente Ede, ten westen van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het wordt deels begrensd, deels doorsneden door belangrijke wegen: N224, N310 en A12. Door ecoducten is de ecologische verbinding met aangrenzende gebieden verbeterd. Het ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12 zorgt voor een verbinding met Reijerscamp in het zuiden en ecoduct Oud Reemst over de N310 zorgt voor verbinding met de Hoge Veluwe in het oosten. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden, met uitzondering van het rustgebied. Er zijn vier wandelroutes en enkele fietspaden door het gebied. Het hoogste punt ligt in het noordwesten op 50,3 m boven NAP en ligt op uitkijkpunt Valenberg. Hier kijkt men uit over een heidedal met uitzicht op Kootwijk, Otterlo en Arnhem. Andere uitzichtpunten zijn Oud Reemst en Nieuw Reemst.